เว็บเครือข่าย Thai Library Integrated System (ThaiLIS) :: Thai Digital Collection (TDC) | Union Catalog (UC) | Thai Academic Reference Database (TAR)

เกี่ยวกับ TDC

TDC คืออะไร
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน
  การดำเนินการในปัจจุบันได้ดำเนินการ migrate ข้อมูลจากระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดอบรมการใช้งาน การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้กับสมาชิกใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป
TDC กับฐานข้อมูลอื่นๆ
TDC ได้เตรียมการทำงานที่สามารถเชื่อมโยงคำค้นไปยังฐานข้อมูลอื่น ที่รองรับ Z39.50 ซึ่งจะทำให้การป้อนคำค้นครั้งเดียวสามารถสืบค้นฐานข้อมูล อื่นๆของโครงการได้
เงื่อนไขการใช้งาน
   โครงการนี้เป็นโครงการที่เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่น ใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น และจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานเหล่านี้ทุกครั้ง
คำแนะนำและข้อเสนอแนะ
   ท่านสามารถให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ มายังโครงการได้โดย e-mail : tdc@thailis.or.th
RSS คืออะไร ?
RSS ย่อมาจากคำว่า Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary เป็นรูปแบบในการนำเสนอข่าวหรือบทความ ให้อยู่ในรูปแบบมาตราฐาน xml เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ทันที
TDC ให้บริการ RSS อะไรบ้าง ?
รายชื่อข้อมูลใหม่ของเดือนปัจุบัน
หากต้องการรายการของแต่ละหน่วยงานให้ คลิก tab มีอะไรใหม่/ปรับปรุง จากนั้นเลือกกลุ่มหน่วยงานที่ต้องการระบบจะแสดงรายการของแต่ละหน่วยงาน จากนั้นคลิกบนเครื่องหมาย RSS
วิธีนำ RSS ไปติดตั้งที่เว็บไซต์
   เนื่องจาก RSS มีรูปแบบไฟล์ที่เป็น XML ดังนี้นการนำ RSS ไปติดที่เว็บไซต์จึงสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเรียกด้วย JavaScript, การเรียกด้วยสคริปท์ PHP หรือ ASP.Net นอกจากนี้ โปรแกรม CMS ต่างๆ เช่น phpNuke, Mambo ก็สามารถแสดง RSS ได้แล้วเช่นกัน ในขณะนี้ TDC ได้ทำ สคริปท์ไว้ 3 ชนิดคือ แบบ Javascript, แบบ PHP และ Mambo Module ซึ่งจะเพิ่มเติมในระยะต่อไป
การใช้งานผ่าน Z39.50 และ OAI-PMH
  เพื่อให้โครงการ TDC รองรับการใช้งานที่กว้างขวาง และใช้งานที่สะดวกมากขึ้น ThaiLIS พัฒนาช่องทางในการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเพิ่มอีก 2 ช่องทาง คือ Z39.50 , web service ,OAI-PMH สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเชื่อมต่อผ่าน Protocol OAI-PMH ทดสอบได้ที่ http://202.28.199.14/tdcoai/
การติดตามรายชื่อเอกสารผ่าน twitter
  ท่านผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบเอกสารฉบับเต็มได้ที่http://twitter.com/thaidc/

ข่าว/ประกาศ

::::::

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ระบบได้แยกข้อมูลมหาวิทยาลัย/สถาบัน ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหาข้อมูล คุณสามารถเลือก มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่ต้องการเพื่อเลือกเข้าสู่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยตรง
เลือกกลุ่ม

มีอะไรใหม่/ปรับปรุง

เลือกกลุ่ม

ผลงานได้รับความนิยม

View

คุณสามารถเลือกช่วงเวลาของรายการที่ได้รับความนิยมในแต่ละช่วงได้ และสามารถเลือก ประเถทของการเข้าถึงได้
เลือกช่วงเวลา เลือกประเภทของการเข้าถึง จำนวนรายการ ที่จะแสดง

Download

เป็นการแสดงรายชื่อเอกสารซึ่งมีการดาวน์โหลดจากระบบ แยกออกเป็นประเภทที่มีการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานของผู้ดาวน์โหลดเองและดาวน์โหลดจากนอกหน่วยงานคุณสามารถเลือกช่วงเวลาของรายการที่ได้รับความนิยมในแต่ละช่วงได้ และสามารถเลือก ประเภทของการเข้าถึงได้
เลือกช่วงเวลา เลือกประเภทของการเข้าถึง

การปรับปรุงโปรแกรม

การปรับปรุงระบบตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

*** หากมีข้อสงสัยลองอ่าน FAQ ก่อนนะครับ

ปี 2556

  • เพิ่มการ Download เอกสารต่อวันจาก 6 เรื่องเป็น 10 เรื่อง
  • การค้นแบบไม่ระบุคำค้น แต่ระบุเงื่อนไขระดับการศึกษา ตามชื่อปริญญา ตามสาขา ให้ไปที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php เลือกแท็ป "รายการตามเงื่อนไข"
  • แก้ไขอีเมลด้วยตนเอง เมื่อมีปัญหาลืมอีเมลหรือเข้าอีเมลที่สมัครไว้กับระบบไม่ได้ ไปที่ เมนู Help แท็ป "แก้ไขอีเมล"
  • ลืมรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่ ไปที่ เมนู Help แท็ป "ลืมรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่"
  • แก้ไขถูกระงับสิทธิ์ ไปที่ เมนู Help แท็ป "แก้ไขถูกระงับสิทธิ์"
  • แก้ไขสีของตัวอักษร ลิงค์ข้อมูลจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม เมื่อเอาเมาส์วางบนลิงค์จะเป็นสีน้ำเงิน
125